Realizacje:


Casa di Cura Privata Accreditata Moncrivello Italy


Laboratoryjne SPSK nr 5 KatowiceW&H Poland Warszawa


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie