10-lecie współpracy z Wydziałem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

W 2012 roku Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” Sp. z o.o. nawiązał współpracę badawczo-rozwojową z pracownikami Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” Sp. z o.o. był wiodącym producentem sprzętu medycznego w regionie i posiadał profil działalności zgodny z zainteresowaniami naukowymi pracowników Instytutu Kultury Fizycznej. Pierwsze wspólne działania dotyczyły bilateralnego transferu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie innowacji technologicznych i produkcyjnych, które mogłyby być wdrożone w naszej firmie. Wspólne prace zaowocowały, tym, że w 2013 roku podpisano umowę o współpracy.

Podjęte działania pozwoliły zrealizować projekt pt.: „Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla sportu i białego sektora”. Projekt dofinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Transfer wiedzy i wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Efektem projektu było opracowanie, w 2015 roku, innowacyjnej koncepcji „Uniwersalnego Stanowiska Rehabilitacyjno-Treningowego”. Zaprojektowano konstrukcję Urządzenia pod kątem właściwej wytrzymałości, ergonomii, łatwości transportu i wszechstronności wykorzystania w środowisku sportowo-rehabilitacyjnym. Zaprojektowane Urządzenie umożliwiało prowadzenie zindywidualizowanej terapii rehabilitacyjnej oraz trening przy użyciu bezpiecznych technik izometrycznych dostosowanych do potrzeb sportowca/pacjenta.

Realizatorzy Grantu:

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: dr Adam Szulc – kierownik projektu, prof. dr hab. Krzysztof Buśko, dr Bartłomiej Niespodziński, dr Jan Mieszkowski, dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, dr Hanna Żukowska,
  • ZTM Tech-Med: mgr Marek Brzeczek, mgr Tomasz Spychalski, mgr Andrzej Stachólec, mgr Jakub Piechocki.

Drugim efektem współpracy było powstanie w naszej firmie Działu Badań i Innowacji Produktowych, dzięki czemu nasze produkty cechują się bezpieczeństwem użytkowania, nowoczesnym wyglądem i funkcjonalnością. Ostatnią wprowadzoną innowacyjnością jest zastosowanie napędu elektrycznego w wybranych produktach (https://www.techmed.com.pl/produkty-wyposazenia-medycznego-o-napedzie-elektrycznym/).

W latach 2021-2022 Wydział Kultury Fizycznej realizował grant na prace przedwdrożeniowe – podniesienie gotowości wdrożeniowej. Grant był ukierunkowany na wytworzenie prototypu „Uniwersalnego Stanowiska Rehabilitacyjno-Treningowego”. Prototyp Urządzenia powstał we współpracy z naszą firmą. Urządzenie umożliwia realizację nowych form terapii i diagnostyki rehabilitacyjnej oraz trening w różnych dyscyplinach sportowych.

Prototyp „Uniwersalnego Stanowiska Rehabilitacyjno-Treningowego” był prezentowany w dniach 11-12 maja 2022 roku podczas 15. Międzynarodowych Targów „International Invention and Innovation Show INTARG 2022”, w Katowicach, gdzie otrzymał złoty medal innowacyjności, a także wyróżnienie Irańskiego Instytutu Innowacji i Badań za „The Best Invention”. Prototyp otrzymał także srebrny medal podczas Targów „Japan Design, Idea and Invention” EXPO 2022, w Kyoto w dniach 1-3 lipca 2022 roku.

Realizatorzy Grantu:

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: dr Adam Szulc – kierownik projektu, prof. dr hab. Krzysztof Buśko, dr Bartłomiej Niespodziński, dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, dr Hanna Żukowska,
  • ZTM Tech-Med: mgr Marek Brzeczek, mgr Tomasz Spychalski, mgr Przemysław Siemianowski.